Tror gambling kan bli den nye tobakken – frykter for strenge reguleringer

De beste nettcasinoene 2020:
 • CASINO-X
  CASINO-X

  1 plass! Det beste casinoet 2020!

 • JOY CASINO
  JOY CASINO

  2. plass i rangeringen!

Tror gambling kan bli den nye tobakken

En gamblingkonsulent i England deltok nylig på en online konferanse, Bet 2020, og her kom han med noen spådommer angående kommende reguleringer i gamblingindustrien på de britiske øyer. Mannen det er snakk om Steve Donoughue og han hadde noen interessante betraktninger om hvordan ting kan komme til å utvikle seg i England.

Tidligere i år vedtok UK Gambling Commission å frata spillere muligheten til å bruke kredittkort når de skal spille på nett, og denne loven har nå trådt i kraft. Donoughue tror nå at tapsgrenser vil bli det neste fokuset når man videre skal regulere bransjen.

Vil ikke redusere problemspilling

Donoughue var nokså klar i sin tale og han mener helt klart at myndighetene kommer til å se på dette som omhandler tapsgrenser, og at dette kan være et skummelt grep. Han tror at man kommer til å se flere reguleringer av markedet, og blant annet trekker han frem at det for eksempel vil kunne bli aktuelt med en grense for hvor mye man kan tape pr måned.

Han mener at det kan være snakk om et helt vilkårlig beløp, for eksempel 5.000 kroner, man kan ‘få lov’ til å tape pr. måned. Når man har nådd denne grensen så vil casinoet/bookmarkeren måtte kreve bevis på den psykiske helsetilstand, inntekter, samt at han noe flåsete også inkluderte størrelsen på skoene dine og hva du liker å gjøre på en tirsdag.

Donoughue tror økte reguleringer vil være en del av en ny nasjonal helsetilnærming rettet mot problemspilling. Han ber derimot om at myndighetene og de som skal regulere gamblingen i landet for all del må unngå å plassere gambling i den samme kategorien som alkohol, tobakk og ulovlige rusmidler.

Donoughue understreker at myndighetene operer med følgende tankegang i dag: ‘Jo mer man regulerer gamblingen, jo mer vil man redusere problemspillingen’. Han sier at det absolutt ikke finnes noe bevis for at dette er tilfellet, og videre fortsetter han med at strenge reguleringer vil føre til at gamblerne forsvinner til det svarte markedet hvor det ikke er noen forpliktelse til å beskytte spillerne.

Han sier at det en 80& sjanse for at gambling blir den nye tobakken med ingen reklamering og virkelige begrensninger på markedsføring. Avslutningsvis konkluderer ham med at det er en 20% sjanse for at man får en nasjonalisering av gamblingen – altså én gamblingorganisasjon som ledes av staten – og ferdig med det.

Vil vi ha gambling?

Ut fra et ønske om å beskytte barn, kan Stortinget komme til å vedta et lovverk som kan gjøre spillmarkedet tøffere. # Vil vi ha gambling? # Når Stortinget om kort tid skal vedta den nye lotteriloven, står representantene overfor et viktig veivalg. Skal vi opprettholde den norske tradisjonen med pengespill som en uskyldig form for underholdning, eller skal vi åpne for gambling? # Det sterke fokus som de senere årene har vært rettet mot spilleavhengighet, spesielt blant barn, har vakt en offentlig debatt med krav om strengere reguleringer av spillmarkedet. Det setter vi i Norges Røde Kors pris på. Som en av de største aktørene i automatmarkedet har vi selv jobbet for strengere reguleringer, som kan sikre en etisk forsvarlig utvikling.

Det paradoksale er at Stortinget nå, ut fra et oppriktig ønske om å beskytte barn fra de uheldige sidene ved pengespill, kan komme til å vedta et lovverk som baner veien for at det norske spillmarkedet vil utvikle seg i retning av tøffere spillformer – med andre ord gambling.

De beste nettcasinoene 2020:
 • CASINO-X
  CASINO-X

  1 plass! Det beste casinoet 2020!

 • JOY CASINO
  JOY CASINO

  2. plass i rangeringen!

Ved første øyekast virker regjeringens forslag om å flytte spilleautomatene inn i spillearkader med 18 års aldersgrense som et fornuftig grep, men ved nærmere ettersyn kan det fort vise seg at den gode hensikt kan bli det godes fiende.

For å forstå dette paradokset må man først ta inn over seg det faktum at de frivillige organisasjonene i Norge må ha mulighet til å finansiere sin virksomhet gjennom forutsigbare inntektskilder.

Inntekter fra spill og lotterier utgjør en vesentlig del av finansieringen for de aller fleste frivillige organisasjonene i Norge. Dette er midler som kan benyttes til de tiltak organisasjonene selv prioriterer, og er en garanti for at organisasjonene kan utføre sine oppgaver i henhold til eget mandat.

I mer enn 60 år har inntektene fra automatene vært en forutsetning for Norges Røde Kors» humanitære arbeid både i inn- og utland. Automatinntektene gir oss evnen til å reagere raskt når katastrofer oppstår og de gir oss utholdenhet til å fortsette hjelpen når andre har reist hjem. Her hjemme gjør disse inntektene det mulig å mønstre et topptrent hjelpekorps som hver dag står klart til utrykning.

Stortinget har da også ved flere anledninger anerkjent den viktige rollen de frivillige organisasjonene spiller i dagens samfunn, og den sittende regjering har gjentatte ganger slått fast at den vil jobbe for å styrke de frivillige organisasjonenes rammevilkår. Det kan ikke bety annet enn at det frivillige Norge får opprettholde sine spilleinntekter, eller at et fall i spilleinntektene kompenseres gjennom andre finansieringskilder.

Spilleindustrien er en av de raskest voksende bransjer i den vestlige verden, og i Norge har lotterimarkedet vokst fra en brutto omsetning på 13 milliarder kroner i 1995 til nesten 20 milliarder kroner i 1998. En stor del av omsetningsveksten har vært knyttet til spilleautomatene, og det skyldes hovedsakelig to ting. På den ene side den teknologiske utviklingen som har resultert i stadig mer attraktive og til dels aggressive automater. På den andre siden en plutselig og politisk villet endring i konkurransesituasjonen.

Fra å være et marked dominert av de landsdekkende, humanitære organisasjonene, åpnet Stortinget i 1995 opp for at alle samfunnsnyttige lag og foreninger i Norge kunne hente inntekter fra automater. Resultatet lot ikke vente på seg. Vi fikk en eksplosjon i antallet lotteriverdige foreninger, og markedet ble oversvømmet av flere tusen nye «aggressive» automater. I løpet av ett år ble bruttoomsetningen nesten doblet – fra 4 milliarder kroner i 1995 til 7 milliarder kroner i 1996.

Intensjonene var uten tvil gode, men konsekvensene var ikke heldige. Flere og mer aggressive automater, kombinert med en kommersialisering og en tøffere konkurranse i markedet, er uten tvil årsaken til at det i dag kan se ut som om spilleavhengighet er et økende problem – et problem som for øvrig knytter seg til alle typer spill.

For å bøte på den eksplosive utviklingen foretok Justisdepartementet i fjor høst en kraftig innskjerping i automatmarkedet. Innen april 2001 skal alle gevinstautomater i Norge byttes ut med mer uskyldige automater. De nye automatene skal ha lavere innsats, lavere gevinst, og de skal ha mindre lyd- og lyseffekter. Det var et riktig og nødvendig grep, og antagelig er det det viktigste virkemidlet vi har for å redusere problemet med spilleavhengighet knyttet til automater.

I sitt forslag til ny lotterilov går regjeringen inn for å innføre en 18 års aldersgrense som kun skal gjelde for spilleautomater, og tar samtidig til orde for at automatene bør flyttes inn i spillearkader. Men hva er det som skjer hvis alle disse virkemidlene blir innført?

Den nye typegodkjenningsordningen for automater som vil få full effekt i 2001, vil i hvert fall på kort sikt føre til reduserte inntekter. En innføring av 18 års aldersgrense vil tvinge frem et strengt kontrollregime, der spillearkader med alderskontroll er det mest sannsynlige alternativet. Det vil føre til en ytterligere reduksjon i inntektene, fordi vi mister den «vanlige» voksenpersonen som i dag støtter vårt arbeid. I en spillehall vil spillekulturen bli rendyrket, og den vanlige impulsspiller som putter en tier eller to på automaten etter dagens handletur på super’n, vil ikke finne det naturlig å oppsøke et slikt miljø.

Her nærmer vi oss paradoksets kjerne. På den ene siden har vi et storting og en regjering som ønsker å styrke rammevilkårene for de frivillige organisasjonene. På den andre siden har vi et forslag som samlet sett vil føre til betydelige inntektsreduksjoner. Det store spørsmålet blir da: Hvordan skal differansen mellom myndighetenes intensjon og de reduserte spilleinntektene kompenseres?

I år henter de frivillige organisasjonene ut omtrent 1,5 milliarder kroner fra spilleautomatene. Det er med andre ord ikke mange prosenters inntektsreduksjon som skal til før det er snakk om store, årlige beløp.

Det mest nærliggende scenarioet er å gjeninnføre de aggressive automatene. «Man har jo allerede beskyttet barna, og voksne mennesker bør få spille på voksne spill.» Skulle ikke dette kompensere inntektstapet, er innføringen av gambling et nærliggende neste skritt. Det er allerede gitt signaler om at det kan bli aktuelt å etablere rulett i arkadene og å åpne for jackpot-gevinster på automatene.

Norges Røde Kors har ingen mening om gambling bør tillates eller ikke. Det tilligger ikke oss. Men vi ønsker ikke at en innføring av tøffere spillformer skal knyttes til spilleautomatene. Det kan fort bli tilfellet når politikerne om noen år står overfor det vanskelig valget: Enten å omfordele midler fra andre eller å tillate tøffere spill som har et høyere inntektspotensiale.

Når Norges Røde Kors advarer mot innføringen av 18-årsgrense og spillearkader, er det fordi vi i likhet med flere fremtredende forskere, frykter en utvikling mot tøffere spillformer i rendyrkede spillemiljøer. En utvikling som vil gjøre situasjonen enda vanskeligere for dem som er tilbøyelige til å utvikle spilleavhengighet.

Derfor ønsker vi at morgendagens spilleautomater er så uskyldige at de kan stå utplassert slik de gjør i dag – i det åpne og sosialt kontrollerte rom – til glede og nytte, og uten å representere noen fare. Dette er etter vår mening sikret gjennom de nye typegodkjenningsforskriftene. Med en 18 års aldersgrense vil det over tid bli vanskelig å legitimere disse strenge reglene.

Vi ønsker ikke at barn skal spille på automater eller andre former for pengespill. Derfor ønsker vi at Stortinget lovfester den 16-årsgrensen som vi og andre organisasjoner allerede har innført. Skal en slik grense ha den ønskede virkning, må den imidlertid gjelde for alle typer pengespill, ikke bare for automatene.

For Norges Røde Kors er det helt avgjørende at måten vi skaffer inntekter til vårt humanitære arbeid er sosialt akseptable og skjer innenfor etisk forsvarlige rammer. Vi ønsker at våre inntekter skal komme fra uskyldige spill som gir en liten spenning i hverdagen, ikke fra aggressive automater og gambling. Vi ber om at Stortinget, i den nye lotteriloven, legger til rette for dette.

Blir man mer avhengig av gaming enn gambling?

NГҐr man snakker om avhengighet er narkotika det fГёrste man tenker pГҐ, men folk glemmer ГҐ tenke pГҐ at det finnes sГҐ mange andre ting man kan bli avhengig av, og at de fleste av dem heller ikke er selvdestruktive. Mange er nГёdt til ГҐ drikke en kopp kaffe hver eneste morgen for ГҐ klare ГҐ jobbe. Det finnes de som instinktivt sjekker telefonen sin annethvert minutt. Avhengighet finnes i mange former og varianter, og selv om det ofte er vanskelig ГҐ mГҐle hvor sterk avhengigheten er, eller til og med bare ГҐ gjenkjenne den, finnes det noen aktiviteter som er kjent for ГҐ skape avhengighet som varer i ГҐr og tiГҐr. Selv om de aller fleste gamblere og gamere koser seg med denne typen aktiviteter i smГҐ doser pГҐ fritiden sin, finnes det ogsГҐ andre som ofrer liv og helse. Det er vanskelig ГҐ si hva som er mest avhengighetsskapende, siden det finnes ekstreme og milde tilfeller innen bГҐde gambling og gaming, men vi kan se pГҐ hva det er som er sГҐ avhengighetsskapende ved disse to aktivitetene.

Hvorfor blir man avhengig av gaming?

Gamingavhengighet er et alvorlig problem siden antallet mennesker som sitter fengslet foran en skjerm vokser hvert eneste år. Noen mener det å være avhengig av et videospill ikke er noe verre enn å være avhengig av å se sport på TV, er det noen åpenbare forskjeller. For det første, å sitte foran datamaskinen i timevis gjør at man ikke får nok fysisk aktivitet, noe som har åpenbare negative konsekvenser for helsa. I tillegg er det lite sosial interaksjon involvert i gaming, noe som gjør det vanskelig for mennesker som har blitt avhengige av gaming å integrere seg i det vanlige samfunnet når det blir nødvendig. I den moderne verden vi lever i, hvor det meste av arbeidslivet også er databasert, kan det likevel gå helt fint for slike mennesker å finne en lukrativ jobb og yrke uten å måtte forlate hjemmet sitt.

Faktisk er sosial angst en av tingene som leder til gamingavhengighet. Enkelte mennesker er naturlige introverter som foretrekker å være alene i stedet for i sosiale miljøer. For slike mennesker forsvinner ofte deler av angsten gradvis etter hvert som de er nødt til å møte andre mennesker. Nødvendigheten oppstår når introverter må ut blant folk for å finne noe å holde på med. Nå som videospill har blitt så populære, har introverter en mulighet til å tilbringe dagen foran en skjerm og kose seg med noe de nyter, uten å bli tvunget til å utfordre sin sosiale angst. Dette er en av grunnene til at gaming kan være så avhengighetsskapende for enkelte mennesker.

Noen spill tilbyr en virtuell verden med en historiefortelling som utvikler seg underveis i spillet. Når folk begynner å spille disse spillene, bygger de opp en framgang i spillet jo mer tid og innsats de legger i det. Etter hvert som tiden går blir det vanskeligere og vanskeligere å opp innsatsen som er lagt ned, noe som gjør det svært vanskelig for dem å slutte å spille. Slike spill har vist seg å være de mest avhengighetsskapende. Videre tilbyr noen spill et progressivt plott, og for mange blir nysgjerrigheten om hva som blir det neste for stor til at spillet kan legges bort.

Hvorfor blir man avhengig av gambling?

Gambling er veldig forskjellig fra gaming nГҐr man ser pГҐ hva som gjГёr det avhengighetsskapende. Mange mennesker begynner ГҐ gamble med mГҐl om ГҐ ha det gГёy en kveld eller to, og har gjerne ingen planer om ГҐ involvere seg i det over lang tid. Dersom de taper kan de lett bli drevet av et Гёnske om ГҐ vinne tilbake tapene sine, for sГҐ ГҐ oppleve at de er fanget i noe de ikke kommer seg ut av. SГҐ, med en god porsjon flaks, vinner de igjen, og de fГҐr oppleve euforien som fГёlger med ГҐ vinne. Over tid blir gamblere avhengig av denne fГёlelsen, ettersom de fortsetter ГҐ tape og tape, mens de venter pГҐ gevinsten som skal gi dem godfГёlelsen igjen. Selv om psykologien rundt gamblerne er kompleks og vanskelig ГҐ forstГҐ seg pГҐ, er det sjelden hГҐpet om plutselig rikdom eller Гёnsket om ГҐ vinne tilbake det tape som driver avhengigheten framover. Det er derimot underholdningen ved alle aspektene som gjГёr det vanskelig ГҐ slutte, inkludert tapene. Derfor er det vanskelig for gamblerne ГҐ slutte og spille og vende tilbake til sine normale liv.

Vi oppfordrer alle våre lesere til å spille ansvarlig og å huske på at casinospill skal være morsomt og underholdende, og ikke benyttes som en inntektsmetode.
Hvis du fГёler at spillingen ikke lenger er lystbetont ber vi deg sГёke profesjonell hjelp.

De beste nettcasinoene 2020:
 • CASINO-X
  CASINO-X

  1 plass! Det beste casinoet 2020!

 • JOY CASINO
  JOY CASINO

  2. plass i rangeringen!

De beste spilleautomater og online kasinoer
Legg att eit svar

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: