Sterk vekst i første kvartal 2020 for NetEnt – leverer gode tall

De beste nettcasinoene 2020:
 • CASINO-X
  CASINO-X

  1 plass! Det beste casinoet 2020!

 • JOY CASINO
  JOY CASINO

  2. plass i rangeringen!

Sterk vekst i første kvartal 2020 for NetEnt

NetEnt leverer sterke tall for første kvartal i 2020, og integreringen av Red Tiger får mye av æren for dette.

Inntektene til NetEnt øker med 24% sammenlignet med samme periode i fjor, og spesielt i England styrker selskapet seg takket være Red Tigers vekst.

24% bedre enn i fjor

NetEnt kunne altså nylig avsløre at resultatet i første kvartal av 2020 viste en vekst på 24% sammenlignet med fjoråret, og tallenes tale er klare: selskapet tjente 548 millioner kroner i årets tre første måneder.

Group CEO i NetEnt, Theresa Hillman, kom med følgende uttalelse i kvartalsrapporten:

‘For å kunne øke konkurranseevnen vår og øke effektiviteten satte vi i gang en full integrasjon av Red Tiger i dette kvartalet. Red Tiger fortsetter å levere bedre enn forventet med sine prisvinnende spill, og utvidelsen til nye markeder fortsetter. Kombinert med en sterk samling produkter, inntog i nye regulerte markeder og live casino plasserer dette oss i en god posisjon for å levere en lønnsom vekst i 2020.’

Blant viktige ting som har vært gjennomført i første kvartal trekker man blant annet fram flere nye initiativ presentert i live casino, og da for eksempel nye bord i Malta-studioet og et oppgradert brukergrensesnitt for live casino på mobil.

Selskapet har også sluppet 12 nye spilleautomater i denne perioden, og da seks fra NetEnt og seks fra Red Tiger. Red Tigers nye vri på den klassiske Piggy Riches, Piggy Riches MegaWays har vært den mest suksessrike lanseringen.

I tillegg til dette så har NetEnt som sagt også begynt prosessen med å integrere Red Tiger, lenge før egentlig planlagt, for å realisere videre synergier.

Storbritannia største marked

I sin rapport sier Hillmann også at det største lokale regulerte marked for gruppen var Storbritannia hvor 19% av spillintektene kom fra, mens Italia og USA sto for henholdvis 8% og 7%. Sverige sto bare for 6% av inntektene, og dette er betydelig lavere enn før det svenske markedet ble regulert.

De beste nettcasinoene 2020:
 • CASINO-X
  CASINO-X

  1 plass! Det beste casinoet 2020!

 • JOY CASINO
  JOY CASINO

  2. plass i rangeringen!

25 prosent vekst i 2. kvartal

AF Gruppens omsetning var 5 863 millioner kroner (4 692) i 2. kvartal og 11 077 millioner kroner (8 575) i første halvår. Dette tilsvarer en vekst på henholdsvis 25 prosent og 29 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Resultat før skatt ble 363 millioner kroner (256) i 2. kvartal og 590 millioner kroner (450) i 1. halvår. Dette ga en resultatmargin på 6,2 prosent (5,5 prosent) i 2. kvartal og 5,3 prosent (5,3 prosent) i 1. halvår. Samlet ordrereserve var 23 085 millioner kroner (19 866) ved utgangen av kvartalet.

AF Gruppen har en meget solid finansiell posisjon. Kontantstrøm fra driften ble 284 millioner kroner (33) i 2. kvartal 2020. AF Gruppen hadde per 30.06.19 netto rentebærende gjeld på MNOK 753 (-609). Endringen skyldes hovedsakelig implementering av ny regnskapsstandard (IFRS 16) fra 01.01.2020. Standardendringen medførte balanseføring av leieforpliktelser på MNOK 888 som netto rentebærende gjeld. Endringen har ingen likviditetseffekt. Resultat per aksje for kvartalet ble NOK 2,54 (1,53).

– Lønnsomheten i konsernet er god, og vi er fornøyde med en solid vekst på 25 prosent. Det grunnleggende og kontinuerlige arbeidet med å bygge en enhetlig bedriftskultur er viktigere enn noensinne i en periode med sterk vekst. Motiverte medarbeidere og solid organisering er et viktig fundament for å skape langsiktige verdier. At vi har opplevd en reduksjon i alvorlige skader i kvartalet er gledelig, men null fraværsskader er og blir vårt mål. Arbeidsmiljøet skal være trygt for alle, også de som er ansatt hos våre underentreprenører, sier Morten Grongstad, konsernsjef i AF Gruppen i en pressemelding.

AF har en kompromissløs holdning til sikkerhet og stiller de samme strenge sikkerhetskravene til alle samarbeidspartnere og leverandører som til egne medarbeidere. Tall fra underleverandører inkluderes i skadestatistikken. H-verdien for 2. kvartal var 0,6 (0,8). For 1. halvår 2020 var H-verdien 1,3 (1,1).

AF arbeider systematisk og målrettet for å unngå arbeidsrelatert fravær. Målsettingen er å ha et totalt sykefravær på under 3,0 %. Sykefraværet for 2. kvartal var 3,2 % (3,1 %) og for 1. halvår 2020 var det 3,5 % (3,4 %).

Etter kvartalets slutt offentliggjorde selskapet at det er inngått avtale med styret i BetonmastHæhre AS om kjøp av 100 % av aksjene i Betonmast AS. Kjøpet vil foretas av Betonmast Holding AS, et selskap som eies 66 % av AF Gruppen og 34 % av ledelsen og tidligere aksjonærer i Betonmast.

– Vår strategi har klare mål for organisk og strukturell vekst. Etter kvartalets slutt offentliggjorde vi avtalen om kjøp av Betonmast. Det vil være det største oppkjøpet i vår historie. Siden oppstarten i 2006 har Betonmast hatt en formidabel vekst, og det er et veldrevet selskap med kompetente medarbeidere og ledelse, spennende prosjekter, god lønnsomhet og solid ordrereserve. Transaksjonen vil styrke AF Gruppens posisjon i det norske og svenske byggmarkedet, og gi grunnlag for en svært spennende fremtid for Betonmast og resten av AF Gruppen, sier Grongstad.

Utvalgte høydepunkter fra kvartalet:

• AF Anlegg hadde svært høy aktivitet i kvartalet. Selv med sterk vekst leverer enheten en resultatmargin som er bransjeledende. Prosjektet E18 Tvedestrand – Arendal ble åpnet for trafikkpåsetting 2. juli, nesten fire måneder før opprinnelig planlagt.

• Det er høy aktivitet i byggmarkedet i Norge. De fleste forretningsenhetene har omsetningsvekst og leverer gode resultater for kvartalet, spesielt AF Bygg Oslo, AF Nybygg og entreprenørvirksomheten i Bergen. I tillegg leverer rehab-virksomhetene i Oslo sterke resultater. God ordreserve gjør at aktivitetsnivået forventes stabilt høyt i 2020.

• Innen Eiendom har salget vært godt med 80 (117) solgte leiligheter i 2. kvartal, hvorav AFs andel er 37 (38). Hittil i år er det solgt 242 (172), hvorav AFs andel er 92 (59). Salgsgraden i prosjekter under bygging er 75 %.

• Innen segmentet Energi og Miljø er aktivitetsnivået på miljøparkene lavere sammenlignet med samme kvartal i fjor, men lønnsomheten er god. Driftstillatelse for Nes Miljøpark kom i juni og AF Gruppen ser på muligheten for å etablere flere miljøparker i tiden fremover. Det er god aktivitet på flere energisparekontrakter (EPC) og det leveres positive resultater i alle avdelinger innen riving.

• Segmentet Sverige viser en vekst i perioden på 47 %, noe som skyldes kjøpet av entreprenørselskapet HMB. Det svenske anleggsmarkedet er preget av sterk konkurranse, og markedet for miljøtjenester er godt også i Sverige.

• Segmentet Offshore har som tidligere kommunisert lav, men tiltakende aktivitet. Riveaktiviteten på Vats forventes å øke utover høsten. Det er god vekst for prosjekter innen modifikasjon og vedlikehold, samt markedsmuligheter knyttet til elektrifisering i marin sektor

Sterk vekst i norsk økonomi

Bruttonasjonalprodukt (BNP) for Fastlands-Norge vokste 0,7 prosent fra 1. til 2. kvartal 2020, viser sesongjusterte tall. Tallene fra 1. kvartal er samtidig oppjustert til en vekst på 0,5 prosent.

 • Tallene er hentet fra
 • Nasjonalregnskap
 • Artikkelen er en del av serien
 • Nasjonalregnskapet (arkiv)

Figur 1. Bruttonasjonalprodukt og konsum i husholdninger. Sum tre måneder, rullerende. Sesongjustert. Volumindekser. 2020=100

Figur 1. Bruttonasjonalprodukt og konsum i husholdninger. Sum tre måneder, rullerende. Sesongjustert. Volumindekser. 2020=100

Bruttonasjonalprodukt for Fastlands-Norge Konsum i husholdninger
Jan. 2020
Feb. 2020
Mar. 2020 98.2 97.6
Apr. 2020 98 97.2
Mai 2020 97.9 97.1
Jun. 2020 97.7 97.1
Jul. 2020 97.6 97.3
Aug. 2020 97.6 97.3
Sep. 2020 97.8 97.5
Okt. 2020 98 98
Nov. 2020 98.2 98.3
Des. 2020 98.4 98.5
Jan. 2020 98.6 98.9
Feb. 2020 99 99.2
Mar. 2020 99.2 99.3
Apr. 2020 99.3 99.2
Mai 2020 99.5 99.4
Jun. 2020 99.9 99.8
Jul. 2020 100.1 100.3
Aug. 2020 100.3 100.3
Sep. 2020 100.5 100.6
Okt. 2020 100.9 100.7
Nov. 2020 101.2 101
Des. 2020 101.4 101.3
Jan. 2020 101.6 101.1
Feb. 2020 101.7 100.8
Mar. 2020 102 101
Apr. 2020 102.2 101.7
Mai 2020 102.4 102.2
Jun. 2020 102.5 102.5
Jul. 2020 102.9 102.4
Aug. 2020 103 102.5
Sep. 2020 103 102.4
Okt. 2020 103.2 102.7
Nov. 2020 103.5 102.6
Des. 2020 103.9 102.7
Jan. 2020 104.1 102.7
Feb. 2020 104.2 102.7
Mar. 2020 104.4 103.2
Apr. 2020 104.6 103.3
Mai 2020 104.9 103.5
Jun. 2020 105.1 103.5

Figur 2. Bruttonasjonalprodukt og konsum i husholdninger. Månedlig. Sesongjustert. Volumindekser. 2020=100

Figur 2. Bruttonasjonalprodukt og konsum i husholdninger. Månedlig. Sesongjustert. Volumindekser. 2020=100

Bruttonasjonalprodukt for Fastlands-Norge Konsum i husholdninger
Jan. 2020 98.3 97.8
Feb. 2020 97.7 97.3
Mar. 2020 97.7 96.9
Apr. 2020 97.8 96.6
Mai 2020 97.5 97.2
Jun. 2020 97 96.9
Jul. 2020 97.5 97
Aug. 2020 97.4 97.4
Sep. 2020 97.7 97.4
Okt. 2020 98.2 98.4
Nov. 2020 97.9 98.3
Des. 2020 98.4 98.2
Jan. 2020 98.7 99.4
Feb. 2020 99.2 99.3
Mar. 2020 98.9 98.5
Apr. 2020 99.2 99
Mai 2020 99.8 99.9
Jun. 2020 100.1 99.7
Jul. 2020 99.5 100.4
Aug. 2020 100.4 100.2
Sep. 2020 100.9 100.5
Okt. 2020 100.7 100.4
Nov. 2020 101.4 101.4
Des. 2020 101.3 101.2
Jan. 2020 101.3 99.8
Feb. 2020 101.8 100.6
Mar. 2020 102.1 101.7
Apr. 2020 102 101.9
Mai 2020 102.2 102.4
Jun. 2020 102.6 102.5
Jul. 2020 103 101.6
Aug. 2020 102.5 102.7
Sep. 2020 102.6 102
Okt. 2020 103.6 102.5
Nov. 2020 103.6 102.6
Des. 2020 103.8 102.2
Jan. 2020 104.2 102.6
Feb. 2020 104 102.5
Mar. 2020 104.4 103.6
Apr. 2020 104.7 103.1
Mai 2020 104.9 103.1
Jun. 2020 105 103.7

Foreløpige tall viser at total industriproduksjon økte 1,6 prosent i 2. kvartal, opp fra 0,3 prosent i 1.kvartal. De fleste av industrinæringene vokste. Et unntak var produksjonen av kjemiske råvarer som falt både i 1. og 2. kvartal.

Også produksjonen i andre vareproduserende næringer som fiske, akvakultur og bygg og anlegg økte klart i 2. kvartal. Bygg og anlegg har vært en vekstmotor i lang tid, mens fiske og akvakultur tok seg opp etter relativt svake 1. kvartalstall. Samlet sett økte annen vareproduksjon 1,3 prosent i 2. kvartal.

Det var god vekst i tjenesteproduksjonen i 2. kvartal, slik det har vært lenge. Aktivitetsnivået økte 0,6 prosent. Økningen var relativt bredt sammensatt, men med størst bidrag fra teknisk og forretningsmessig tjenesteyting. Etter sterke tall i 1. kvartal, gikk varehandel noe ned i 2. kvartal. Bruttoproduktet i petroleumsvirksomhet og utenriks sjøfart falt 2,3 prosent og bidro til at samlet BNP økte med 0,3 prosentpoeng siste kvartal.

Stabil vekst i husholdningskonsumet

Husholdningenes samlede konsum økte 0,3 prosent fra 1. til 2. kvartal, om lag som de to foregående kvartalene.

Varekonsumet vokste 0,3 prosent, hovedsakelig knyttet til kjøp av transportmidler samt blomster, planter og fritidsartikler. Tjenestekonsumet økte 0,7 prosent og med sterkest bidrag fra kultur- og fritidstjenester samt hotell- og restauranttjenester. Husholdningenes kjøp i utlandet falt imidlertid 1,1 prosent, og bidro dermed til å dempe konsumveksten i 2. kvartal.

Konsumet i offentlig forvaltning økte 1,0 prosent, etter tilsvarende vekst kvartalet før.

Oppgang i investeringene

Petroleumsinvesteringene økte reelt sett 1,9 prosent fra 2020 til 2020. Fra 1. til 2. kvartal var økningen på 7,1 prosent.

Husholdningenes boliginvesteringer har økt svakt siden andre halvår 2020. I 2. kvartal var veksten på 0,9 prosent.

Samlet sett økte bruttoinvesteringene med 2,8 prosent i 2. kvartal.

Eksport og import

Eksport av varer og tjenester falt 0,3 prosent i 2. kvartal. Fallet drives dels av redusert eksport av råolje som kan forklares av planlagte vedlikeholdsarbeid og dels av nedgang i eksporten av tradisjonelle varer. Nedgangen i tradisjonell vareeksport kan knyttes til varer som elektronikk, maskiner og utstyr, og må ses i sammenheng med at eksporten av tilsvarende varer i 1. kvartal var høy. Foreløpige tall viser vekst i eksporten av tjenester for andre kvartal på rad.

Importen av tradisjonelle varer falt 1,2 prosent, men vekst i importen av både fly og tjenester bidro til vekst i samlet import på 0,4 prosent i 2. kvartal.

Fortsatt vekst i sysselsettingen

Sysselsettingen økte 0,4 prosent i 2. kvartal, eller i underkant av 12 000 personer. Siden inngangen til 2020 viser sesongjusterte tall en økning på omtrent 25 000 sysselsatte. Det siste halvåret har veksten vært særlig sterk i flere tjenesteytende næringer som informasjons- og kommunikasjonsteknologi og faglig, teknisk samt forretningsmessig tjenesteyting. Veksten har også vært sterk i bygge- og anleggsvirksomhet.

Revisjon av tidligere kvartaler og år

I forbindelse med frigivning av tall for 2. kvartal 2020 publiseres også nye tidsserier som følge av en såkalt hovedrevisjon som de fleste landene i Europa foretar i 2020. Utviklingen i makroøkonomiske hovedstørrelser som bruttonasjonalprodukt (BNP) er i liten grad påvirket av innarbeiding av nye tall, se ellers «Revisjon av nasjonalregnskapets tallserier» for en beskrivelse av endringene. Både i 2020 og -18 er veksten i fastlands-BNP uendret fra tidligere publiserte tall, mens 1. kvartal er oppjustert fra 0,3 til 0,5 prosent vekst. En oversikt over revisjoner i makroøkonomiske hovedstørrelser fra kvartalspubliseringen i mai fremgår av tabell 10.

For en oversikt over utviklingen i bruttonasjonalprodukt for noen av våre handelspartnere, se statistikk fra OECD.

De beste nettcasinoene 2020:
 • CASINO-X
  CASINO-X

  1 plass! Det beste casinoet 2020!

 • JOY CASINO
  JOY CASINO

  2. plass i rangeringen!

De beste spilleautomater og online kasinoer
Legg att eit svar

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: