Hevder Abid Raja tar feil om spillpolitikken i Norge – vil ha samarbeid!

De beste nettcasinoene 2020:
 • CASINO-X
  CASINO-X

  1 plass! Det beste casinoet 2020!

 • JOY CASINO
  JOY CASINO

  2. plass i rangeringen!

BFO sier Abid Raja tar feil

Kulturminister Abid Raja var den 31. mars ute på Medier24 og sa at han ønsket å stoppe spillreklamen på TV, og grunnla dette med at han ønsker å beskytte de svakeste. Carl Fredrik Stenstrøm i Norsk Bransjeforening for Onlinespill reagerer.

Carl Fredrik Stenstrøm sier i et tilsvar på innlegget til Raja at taktikken norske myndigheter velger er som å stikke hodet i sanden og håpe på at virkeligheten forsvinner.

Trenger bedre vern

Stenstrøm åpner sitt svar til Raja med å si at han er helt enig med at de svakeste spillerne, de såkalte problemspillerne, har behov for et sterkere vern. Videre fortsetter han imidlertid med å si at engasjementet til Raja dessverre blir forkludret av det Stenstrøm karakteriserer som ‘gammeldags og klassisk symbolpolitikk’.

Han sier at bransjeforeningen hadde håpet at man nå skulle få en nyere og mer moderne spillpolitikk i Norge, i stedet for at man lener seg på en gammel politikk som åpenbart ikke fungerer.

Stenstrøm hevder at lovforslaget som ligger på bordet og som er ment å stanse markedføringen av utenlandske spillselskaper på TV i praksis kun er en støtte til Norsk Tipping, og at den aldeles ikke er en hjelp til norske problemspillere. Han sier også at de sterkt reduserte annonseinntektene dette medfører vil sørge for at norsk kulturliv mister inntekter.

Videre sier Stenstrøm at han håper på kommende tiltak som vil fungere, og understreker at bransjeforeningen tidligere har bedt om møter – noe som Raja ikke har tatt seg tid til. Han mener at det er helt nødvendig med nye taner og ideer som kan gi bedre løsninger enn de som foreligger nå, og oppfordrer til samarbeid og møte.

Fakta er ikke interessant

Stenstrøm sier at det er uheldig at man ikke får presentert de alternativene som finnes slik at disse kan bli vurdert på en god måte, og han understreker at disse vil fungerer bedre for alle – både for problemspillerne og kulturlivet i Norge.

Den foreliggende strategien karakteriserer han som en skinnprosess hvor fakta ikke er interessant, og sier at dette er synd – spesielt for problemspillerne.

Det understrekes at man fortsetter den gamle kampen mot spillselskapene i stedet for å se fremover å ta nye grep som passer bedre for dagen i dag. Et samarbeid fremheves som nødvendig og at man drøfter en ansvarlig og ny lisensmodell, og at dette vil gi mange flere virkemidler for problemspillerne – samt økte inntekter til idrett og kultur.

Suksess i Sverige

Etter at lisensmodellen ble innfaset i nabolandet Sverige innførte man samtidig Spelpaus.se. Denne ordningen har vist seg å være en stor suksess og sosialministeren hos de gule og blå roser ordningen. I løpet av ett år var det hele 48.000 svenske spillere som frivillig pauset seg fra spillingen – hos samtlige selskaper som har lisens.

Avslutningsvis sier Stenstrøm at dette er noe man burde få på plass i Norge, men at det da kreves politisk nytekning.

Hevder Abid Raja tar feil om spillpolitikken i Norge – vil ha samarbeid!

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix.

Abid Raja, stortingspolitikeren som i sin tid gikk inn for å kriminalisere Muhammed-karikaturer og nylig nazi-stemplet regjeringspartneren FrP for å spre «brun propaganda», har en retorisk verktøykasse som inneholder noe knapt noen andre politikere i Norge bruker: hudfarge.

I debatt etter debatt bruker Raja brun og hvit hudfarge, rasismens viktigste markør, til å illustrere, kategorisere eller karakterisere sine medmennesker i ulike sammenhenger. Eksemplene er mange (internet never forgets), her er bare et utvalg:

– Nå vil velgerne få en reell mulighet til å stemme på en kandidat med annerledes bakgrunn, og til å sikre at Stortinget ikke blir blendahvitt, sa Raja til Dagbladet da han ble nominert til Stortingsplass for Venstre i 2008.

– Hvite nordmenn må lære av brune nordmenn, slo Raja fast i en kommentar til NRK fra 2020 om at også Norge kan få terrorangrep og forstadsopprør hvis vi ikke tar integreringsutfordringene på alvor.

Selv om han i følge seg selv ikke er født med ski på beina, mener Abid Raja at alle barn burde gå på ski. «Også de brune», som han i 2020 poengterte overfor P4. Men hva med de gule og svarte da, Raja? Eller de hvite fra Sør-Afrika?

I en sak i Adresseavisen fra 2020 om den høye andelen voldsutøvere med innvandrerbakgrunn og vold mot barn i innvandrermiljøer, sa Abid Raja:

– Norske politikere tar for gitt at «brune nordmenn» vet hvorfor man ikke skal slå – men det gjør de ikke! Mange gjør det i beste mening.

Selv i anførselstegn ser ikke dette vakkert ut.

– Det er blendahvitt blant toppledere i Norge, konstaterte Raja i en reportasje i Dagens Næringsliv fra 2020 om toppledelsen i 74 statseide selskap. – Dette er altfor dårlig, fortsatte han, der han smilende lot seg avfotografere fra Stortingspresidentens plass, og kommenterte artikkelen i DN blant annet slik på sin egen FB-side:

La meg ta noen raske eksempler:

Hvordan står det til hos dommerstanden? Blendahvit.

Hva med statsadvokatene; blendahvite.

Hva med statlige helseforetak; blendahvite.

Hva med embetsfolk i staten; departementsråder, ekspedisjonssjefer, direktører… blendahvitt i 16 departement!

Hva med de 68 ulike direktorater; helsedirektorat, UDI, UNE, direktorat for det ene og det andre; blendahvitt blendahvitt blendshvitt.

Hva med politimestere? Alle etniske nordmenn.

Over hele fjøla; når det kommer mot toppen, der stopper norske integreringen. Der når ikke etniske minoriter igjennom.

Det er usynlig glasstak. Det må erkjennes.

Skal vi komme lengre trenger vi feks en farget politimester, en mørkhudet telenorsjef, farget toppsjef i et direktorat osv.

Litt drahjelp fikk Raja fra egne rekker i Venstre, da det ble endringer i Regjeringen i 2020. VG siterte:

– Det hadde vært symboltungt og viktig for Venstre og regjeringen, ja for hele Norge, at det ikke er en blendahvit samling statsråder som kommer ut på slotttrappen når den nye regjeringen skal presenteres, sier leder Boye Bjerkholt i Akershus Venstre.

Hudfarge er åpenbart viktigere enn kompetanse i Venstres ledelse. Som George Gooding tørt og saklig kommenterte i Nettavisen:

Gjennomsnittsalderen blant dagens statsråder er ca 47 år. Så godt som alle har tatt eller fullført høyere utdanning, og det er i snitt 20 år siden de gjorde seg ferdig med hovedutdanningen. I snitt har dagens statsråder vært politisk aktive i ca. 25 år.

Innvandrerbefolkningen er i snitt yngre enn befolkningen forøvrig, har sjeldnere høyere utdanning, og er langt sjeldnere politisk engasjerte. Hvis vi skal filtrere befolkningen ut fra saklige forventninger om hvem som blir statsråd, faller derfor veldig mange med innvandrerbakgrunn fra bare her.

Hvordan kan vi forvente at regjeringen speiler befolkningen når de som «mangler» på ingen måte kan møte de forventningene vi har til dem som blir statsråd?

Polakker og svensker er de største innvandrergruppene i Norge. Vi har vel ikke hørt noe krav om å se dem i regjering; de er jo «blendahvite».

I et tåredryppende debattinnlegg i VG i år om å hente hjem såkalte IS-barn, likestilte Raja ressursene brukt på å hente hjem Joshua French med å hente hjem barn av IS-bruder, terrorister som av eget valg og overbevisning aktivt kriger mot alt det Norge og Vesten står for.

Ser vi det som viktigere å hjelpe to etnisk norske menn som har blitt dømt for drap i Kongo, enn å hjelpe førti norske barn med brune foreldre som har blitt utsatt for noe av det verste et barn kan utsettes for, mot sin vilje?

Under normale omstendigheter ville Abid Raja blitt stemplet som rasist for lengst, men han kommer unna med sin rasisme gang på gang. Det er ingen i partiet Venstre eller blant hans medrepresentanter på Stortinget som stopper opp og tar tak i denne ekstreme retorikken hans. Mediene lar merkelappene han setter på sine medmennesker – brune og blendahvite – passere gang på gang. Raja har automatisk fått tildelt det frikortet de «progressive» mener han kvalifiserer til, fordi han representerer en minoritet. De lavere forventningers rasisme lever i beste velgående i de høyeste sirkler.

Å høre Raja dele befolkningen inn etter hudfarge gir assosiasjoner til mellomkrigstidens «rasehygieniske institutter». Forhåpentligvis skjønner han ikke selv fullt ut rekkevidden av hva det er han sier, men det hjelper så lite. Han bidrar til å legitimere rase som en forklaringsmodell, noe som bare styrker rasismen – men neppe partiet Venstre eller respekten for politikerstanden.

Hevder Abid Raja tar feil om spillpolitikken i Norge – vil ha samarbeid!

Abid Raja er valgt til formann i en internasjonal antiterror-komite. Hans fremste mål i jobben er å få hentet IS-ekstremister hjem til Norge. Det skal visst gi mindre terror og mer sikkerhet. Finnes det ingen grenser for vanvidd?

Denne helgen har Venstres nestleder og stortingsrepresentant Abid Raja vært en tur i Marokko. Der har han deltatt på et møte i OSSE , organisasjonen for samarbeid og sikkerhet i Europa.

Av mystiske grunner er Abid Raja formann i OSSEs antiterror-komite. Det vervet benytter han til å fremme sin egen hjertesak fremfor noe annet, nemlig å få IS-familiene «hjem» fra Syria til Norge.

I dette arbeidet får han støtte fra andre personer i både denne såkalte antiterror-komiteen og i OSSE for øvrig. I en reportasje på Dagsrevyen i NRK søndag kveld fikk man inntrykk av at Raja her var blant venner, han hadde kommet til «sine egne». Her var det ingen uvilje å spore verken mot islamister eller mulige terrorister.

– Delegatene fra de 57 landene i OSSE har bestemt at antiterror-komiteen under Abid Rajas ledelse skal legge fram forslag på dette feltet. Vi vil følge deres råd, og komiteen har allerede vedtatt planen, sier OSSEs italienske generalsekretær, Roberto Montella.

Mange må vel lure på hva som foregår i et slikt forum, som angivelig skal arbeide for «sikkerhet», når man altså går inn for å hente radikaliserte islamister til vestlige samfunn. Hva var det i drikkevannet under denne konferansen i Marrakech?

Det høres ut som om denne komiteen har misforstått oppgaven 100 % og tror at den er å ØKE sannsynligheten for fremtidige terroranslag i Europa. For med det som mål, ville det vært helt naturlig å plassere ut flest mulig potensielle terrorister i samfunnet.

De beste nettcasinoene 2020:
 • CASINO-X
  CASINO-X

  1 plass! Det beste casinoet 2020!

 • JOY CASINO
  JOY CASINO

  2. plass i rangeringen!

Man må også undres: Hvor mye betaler Norge i støtte til OSSE, i og med at Raja ble komiteleder? Er det noen som tror han ble valgt på bakgrunn av sin anerkjente kompetanse og sine lederegenskaper?

For Raja er den tilsynelatende motivasjonen å ivareta barna til de ekstremistiske IS-kvinnene. Men disse kvinnene nekter å gi fra seg barna, og vil bruke nettopp barna som billett til Vesten. De har skjønt at dette er et effektivt pressmiddel mot veike politikere som Raja. Da gir som forventet Raja umiddelbart etter for presset, og roper med gråtkvalt røst ja! til å hente også mødrene.

Raja forsikrer imidlertid at IS-kvinnene skal fremstilles for en «rettslig prosess» i Norge.

Man kan bare ane hva slags farsepreget prosess dét blir. Her vil Raja, pluss en skokk andre politikere med ryggrad som ham, og ikke minst pressen, sutre i vei for å få de «stakkars mødrene» frikjent. Det er jo så svake bevis, vil vi få høre. Og dessuten: «Barn skal ikke ha sin mor i fengsel», vil slagordene lyde.

Noen timers samfunnsstraff er trolig det strengeste utfallet IS-kvinnene risikerer. Vips, så er de på gaten i Norge, iført sine heldekkende, sorte IS-klær. Så kan de se frem til livsvarig forsørgelse fra staten, inkludert bolig. Samfunnet omkring dem kan da bare lure på om de snart har tenkt å gjennomføre pålegget IS ga dem om å fortsette krigen mot de vantro også på hjemmebane.

I forbindelse med retur av IS-medlemmer til vestlige land er det naturlig å se hvilke erfaringer som er gjort i Sverige med nettopp dette. Det er rett og slett skremmende.

Avisen Expressen opplyser at hjemvendte IS-ekstremister har vist seg å utgjøre en stor trussel mot det svenske samfunnet. Derfor har politiet, ved «integrasjonspolitimann» Ulf Boström, besluttet å anmelde hele 300 av dem.

– Dessa IS-terrorister utgör en fara för det svenska samhället i allmänhet och de brottsoffer som sökt skydd i Sverige i synnerhet, säger Boström.

Men slike erfaringer fra vårt naboland gjør neppe inntrykk på politikere av Rajas støpning.

Ekstremistene skal til Norge, koste hva det koste vil!

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort:

Eller du kan velge et enkeltbeløp:

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

De beste nettcasinoene 2020:
 • CASINO-X
  CASINO-X

  1 plass! Det beste casinoet 2020!

 • JOY CASINO
  JOY CASINO

  2. plass i rangeringen!

De beste spilleautomater og online kasinoer
Legg att eit svar

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: